Maatschappelijke oriëntatie van het Noord-Nederlandse mkb

Translated title of the contribution: Northern Netherlands Innovation Monitor 2019: Addendum Societal orientation of the Northern Netherlands SME

Thijs Broekhuizen, Erzsi Meerstra-de Haan

Research output: Book/ReportReportProfessional

66 Downloads (Pure)

Abstract

Overzicht belangrijkste bevindingen:
Het noordelijk mkb is niet sterk maatschappelijk georiënteerd. Het merendeel van de ondernemers geeft weinig tot middelmatige aandacht aan het inspelen op maatschappelijke uitdagingen.
• Van de verschillende maatschappelijke uitdagingen leggen de Noordelijke ondernemers de meeste nadruk op gezondheid/welzijn en duurzaamheid, en minder nadruk op het aanbieden van schoon water en verantwoord voedsel.
• Het is lastig om te bepalen welke factoren de maatschappelijke oriëntatie van ondernemers bepalen; de maatschappelijke oriëntatie van mkb’ers wordt niet sterk bepaald door leeftijd, grootte, en positie in de innovatiepiramide. Wel speelt de sector waarin ze actief zijn een belangrijke rol.
Bedrijven in sectoren die een sterke ecologische footprint hebben (zoals de bouwsector) zijn sterker maatschappelijk-georiënteerd dan bedrijven in sectoren met een kleinere ecologische footprint (zoals de dienstensector, zakelijke dienstverlening en ICT).
• Startende bedrijven hebben een sterkere maatschappelijke oriëntatie dan oude bedrijven op het gebied van voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie.
• Maatschappelijk-georiënteerde bedrijven bevinden zich vooral in clusters nabij de steden. Er is geen duidelijke toename in maatschappelijke oriëntatie voor de regio tussen 2016 en 2019.
• Maatschappelijke oriëntatie heeft een invloed op de innovatiekracht van ondernemers; een sterkere oriëntatie leidt tot meer milieu-innovaties maar tot minder procesinnovaties. In het realiseren van milieu-innovaties blijken mkb’ers dus meer aandacht te geven aan het verbeteren van de ecologische footprint, en richten zij zich hierdoor minder sterk op efficiëntieverbeteringen.
Translated title of the contributionNorthern Netherlands Innovation Monitor 2019: Addendum Societal orientation of the Northern Netherlands SME
Original languageDutch
PublisherRijksuniversiteit Groningen
Number of pages11
Publication statusPublished - 30-Mar-2020

Publication series

NameNoord-Nederlandse Innovatiemonitor
Volume2019

Cite this