Medische apps: zorg voor de toekomst?

Anne Loohuis, Niels Chavannes

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  3 Citations (Scopus)
  15 Downloads (Pure)

  Abstract

  Apps hebben de toekomst, ook in de zorg. Maar hoe meer apps er zijn, des te moeilijker wordt de keuze. Beoordeling raakt ondergesneeuwd door ontwikkeling. Is er een gulden middenweg? Apps kunnen een grote invloed hebben, positief of negatief, en het gebruik ervan zou niet gebaseerd moeten zijn op aannames maar op gedegen evaluaties. De opkomst van de app M-health is een van de snelst groeiende takken van e-health. Volgens Duits marktonderzoek waren er wereldwijd in okto-ber 2016 op de drie grootste app-platforms (iOS, Android en Windows) al meer dan 259.000 apps beschikbaar gericht op het monitoren en behandelen van ziekten en het bevorderen van een gezonde leefstijl. 3 Dat was een groei van 100.000 ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal onderzoeken naar de werkzaamheid van apps (en m-health) staat in schril contrast met het aantal nieuw ontwikkelde apps. Een systematische review uit 2016 in Pub-Med telde 515 originele wetenschappelijke evaluaties van een m-healthinterventie tussen 1993 en 2015. 4 Vóór 2007 ging het vooral over personal digital assistants (PDA's) en over tekst-berichten en vibratiesignalen via de mobiele telefoon. Vanaf 2007 nam het aandeel gezondheidsapps snel toe, van 26,9% in 2007-2012 tot 48,4% in 2013-2015. Naar het daadwerkelijke gebruik van gezondheidsapps is weinig onderzoek gedaan. De jaarlijkse e-healthmonitor van Nivel en Nictiz concludeert op basis van vragenlijstonderzoek dat zorggebruikers e-healthtoepassingen vooral gebruiken om informatie op te zoeken over hun ziekte en de behande-ling. Steeds meer zorggebruikers houden ook gegevens bij over hun leefstijl via een stappenteller of app. In 2014 deed 12% van de ondervraagde zorggebruikers dit, in 2016 22%. 5 "Heeft u hier geen appje voor?" Deze vraag zal elke huisarts weleens gesteld zijn. Er zijn apps om de leefstijl te verbeteren, de hartslag bij te houden, een enkelblessure te behandelen. Voor bepaalde problemen zijn er tientallen apps. Welke zou u dan aanbevelen? Gezondheidsapps zijn een vorm van mobile health (m-health), gezondheidszorg via mobiele apparaten, zoals tablets , smartphones, hartslagmeters en smart watches. M-health op zijn beurt is een vorm van e-health, een verza-melnaam voor alle informatie-en communicatietechnolo-gie die de gezondheid en de gezondheidszorg ondersteunt. 1 E-healthtoepassingen zijn overal in de zorg aanwezig, van huisartsinformatiesystemen, teledermatologie en online ggz-behandelprogramma's tot apps zoals Farmacotherapeu-tisch Kompas en Palliarts. E-health biedt veel voordelen: meer patiëntgericht-heid, betere toegankelijkheid en kwaliteit, meer effectivi-teit en efficiëntie. E-health biedt ook een florerende markt aan ontwikkelaars, zoals te zien is in de appstore, in recla-meboodschappen en op internationale congressen waar de snelgroeiende mogelijkheden worden gepresenteerd. Ook de overheid gelooft erin: de minister van Volksgezondheid, Wel-zijn en Sport stelde voorjaar 2017 een miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar nieuwe ideeën, de rijksoverheid trekt tot 2020 twintig miljoen euro uit voor mkb-ondernemers met 'impactvolle e-healthtoepassingen'. 2
  Original languageDutch
  Pages (from-to)440-443
  Number of pages4
  JournalHuisarts en Wetenschap
  Volume60
  Issue number9
  DOIs
  Publication statusPublished - Sept-2017

  Cite this