Meten van verzuilde politiek in de media: Een digitale benadering van katholieke en sociaaldemocratische dagbladen, 1918-1967

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

39 Downloads (Pure)

Abstract

Sinds het einde van de vorige eeuw houden mediahistorici zich meer bezig met de manier waarop media-inhoud tot stand is gekomen en welke betekenis dat heeft gehad voor publieksgroepen en maatschappelijk-politieke realiteiten. In dit artikel wordt gepoogd deze benadering te combineren met digital history, aan de hand van het verzuilingsdebat en gebruik makend van de digitale krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek van Nederland. Enerzijds wordt onderzocht in hoeverre de veronderstelde ideologische gebondenheid van dagbladen in de jaren 1918-1967 zichtbaar wordt in de hoeveelheid kopij waarmee katholieke en sociaaldemocratische kranten over politiek hebben bericht en hoe verschillen daarin te verklaren zijn. Anderzijds wordt door het testen van kwantitatieve methoden uit de digital humanities geprobeerd een bijdrage te leveren aan digitale bronnenkritiek voor historisch onderzoek.
Original languageDutch
Pages (from-to)61-91
Number of pages31
JournalBMGN - Low Countries Historical Review
Volume136
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Cite this