Microbiological safety in endoscope reprocessing

Julia Sergeevna Kovaleva

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

57 Downloads (Pure)

Abstract

Als een endoscoop niet goed schoongemaakt wordt bestaat de kans dat infecties van patiënt op patiënt worden overgedragen. UMCG-onderzoeker Julia Kovaleva bestudeerde welke bacterie de bron was voor een infectie onder verschillende patiënten en hoe flexibele endoscopen beter gedesinfecteerd kunnen worden. Een goede droogprocedure na de desinfectiefase blijkt hierbij van belang te zijn. Kovaleva gaat in op infecties en kruisbesmettingen die verband houden met endoscopische procedures. Besmetting en infectie kunnen samenhangen met het niet effectief kunnen verwijderen van bacteriën in de biofilm in de endoscoop. Kovaleva ontwikkelde een in vitro model om de effecten van desinfectie met perazijnzuur en drogen met verwarmde lucht te testen op biofilmvorming door micro-organismen die ze isoleerde uit besmette endoscopen. De hoge effectiviteit en het belang van een droogprocedure na een desinfectiefase van flexibele endoscopen tegen verschillende micro-organismen in biofilms werd in deze studie aangetoond. Biofilmvorming in een endoscoop kan leiden tot het falen van de desinfectie en besmetting en infecties bij patiënten die worden behandeld met flexibele endoscopen met een biofilm. Microbiologische monitoring van het hergebruik van flexibele endoscopen is geschikt om besmettingen op te sporen en infecties te voorkomen of te beperken bij patiënten na endoscopische procedures.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • University of Groningen
Supervisors/Advisors
 • Degener, John, Supervisor
 • van der Mei, Henny, Supervisor
Award date27-Mar-2013
Publisher
Print ISBNs9789036759294
Electronic ISBNs9789036759298
Publication statusPublished - 2013

Keywords

 • Micro-organismen
 • Proefschriften (vorm)
 • Candida albicans
 • Biofilms
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Septikemie
 • Ontsmetting
 • Infecties
 • Endoscopie
 • medische microbiologie

Cite this