Mogelijkheden voor akkerbouwbedrijven in de Veenkolonien.

Anne Boorsma

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

Abstract

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar mogelijkheden voor akkerbouwbedrijven in de Gronings-Drenthse Veenkolonien. In de akkerbouw in dit gebied speelt de teelt van fabrieksaardappelen als grondstof voor de cooperatieve aardappelzetmeelindustrie een centrale rol. Er doet zich een aantal ernstige problemen voor, deels van fysieke, deels van economische aard. De verlsechtering van de fysieke productie omstandigheden omvat: toenemenende besmetting met het aardappelcystenaaltje (aardappelmoeheid), dreigende besmetting met het noordelijke wortelknobbelaaltje, omvangrijke inzet van grondontsnemttingsmiddelen, winderosie en stuifschade, dalend organische stof gehalte in de bouwvoor. De moeilijke economische positie komt tot uiting in: slechte bedrijfseconomische resultaten en een zwakke financiele positie op een groot deel van de akkerbouwbedrijven, hoge kosten van grondontsmetting, ontbreken van reele alternatieven wat betreft de gewaskeuze en grote financiele bijdragen van de telersaandeelhouders aan de cooperatieve zetmeelindustrie. De slechte bedrijfseconomische resultaten komen overigens niet alleen voor in de Veenkolonien, maar in de akkerbouw in heel Nederland, de hele EG.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Folmer, H., Supervisor, External person
  • Schweigman, Caspar, Supervisor
Publisher
Publication statusPublished - 1990

Cite this