Mortality predictors in patients with type 2 diabetes

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

Abstract

Anders dan bij jongere patiënten, neemt de levensverwachting bij oudere patiënten met diabetes niet af door een te lage bloeddruk. Ook andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals een afwijkend cholesterol, hebben in deze patiëntengroep mogelijk een andere betekenis. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Gijs Landman. Omdat de onderzochte patiëntengroep zeer divers is (o.m. levensverwachting, ziektebeloop en kwetsbaarheid lopen sterk uiteen), kan de promovendus geen heel stellige conclusies trekken. Niettemin levert het onderzoek aanwijzingen op dat het niet zinvol lijkt alle ouderen met type 2 diabetes op dezelfde wijze te behandelen. Individuele factoren, zoals de conditie van het hart en de levensverwachting, dienen in ogenschouw te worden genomen bij het voorschrijven van bloeddruk- of cholesterolverlagers. Uit het onderzoek van Landman blijkt verder dat het veelgebruikte diabetesmedicijn metformine de kans op sterfte door kanker mogelijk vermindert. Ook toont de promovendus aan dat de meest gebruikte risicocalculator niet betrouwbaar is. Risicocalculators worden gebruikt om het risico op overlijden door hartproblemen voor diabetespatiënten in te schatten. Deze inschatting is van groot belang bij de beslissing of nieuwe medicatie nodig is. Landman ontwikkelde een nieuwe methode die het risico beter voorspelt, onder meer door rekening te houden met de nierfunctie van de patiënt.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • University of Groningen
Supervisors/Advisors
 • Bilo, H.J.G. , Supervisor
 • Gans, Rijk, Supervisor
 • Kleefstra, N., Co-supervisor
 • Groenier, K. H., Co-supervisor
Award date9-May-2012
Publisher
Print ISBNs9789461082787
Publication statusPublished - 2012

Keywords

 • Proefschriften (vorm)
 • Hypertensie
 • Diabetes mellitus type 2
 • Bloedsuiker
 • Sterfte
 • Hartzwakte
 • Risico's
 • gerontologie, geriatrie
 • endocrinologie (geneeskunde)

Cite this