Multidrug resistence and its regulation in Enterococcus faecalis

Muhammad Tariq

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

Abstract

Muhammad Tariq toont in zijn proefschrift aan dat het ABC-type multidrugresistentie (MDR) systeem EmrCD verantwoordelijk is voor MDR inEnterococcus faecalis. DeemrCDgenen komen, onafhankelijk van de aanwezigheid van drugs, tijdens de exponentiële groeifase tot expressieE. faecalis. EmrR is verantwoordelijk voor de regulatie van deemrCDgenen. De expressie van EmrR zelf is niet afhankelijk van drugs maar de resultaten duidden erop dat het EmrR eiwit deemrCDtranscriptie activeert en dat, zodra drugmoleculen de cel binnendringen, het EmrCD systeem de drugs weer naar buiten de cel pompt. Biofims spelen een belangrijke rol in MDR omdat de dichte biofilmmatrix een barrière vormt voor de werking van antimicrobiële stoffen. Heterogeniteit in de aanwezigheid op de buitenkant van de cellen van met endocarditis en biofilm geassocieerde Ebp pili (‘draden’) is gecorreleerd met heterogeniteit in de lading van het celoppervlak (de zèta potentiaal). Tariq laat zien dat cellen met pili minder negatief geladen zijn dan cellen met pili en dat celkweken die homogeen met pili bedekt zijn ook homogeen zijn voor wat betreft de zèta potentiaal. In het Addendum bij het proefschrift werden, in het kader van het ERA-net programma Pathogenomics, op een high-throughput manier verschillende genen voor celoppervlakte eiwitten en regulatoren geïdentificeerd die betrokken zijn bijE. faecalisinfecties zoals die voor adhesie, resistentie tegen de immuunrespons, kolonisatie en signalering. Het proefschrift van Tariq vormt een “roadmap” voor toekomstig onderzoek aan Enterococcen en kan bijdragen aan de selectie van potentiële targets voor de ontwikkeling van anti-enterococcus procedures. Muhammad Tariq (Pakistan, 1980) studeerde biotechnologie aan de Quaid-i-Azam University in Islamabad. Zijn promotieonderzoek deed hij aan de Rijksuniversiteit Groningen, bij de vakgroep Moleculaire Genetica van het GBB. Het werd gefinancierd door de Higher Education Commission of Pakistan.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Kok, J., Supervisor, External person
Award date25-Nov-2011
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036752299
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • proefschriften (vorm)
  • regelmechanismen
  • geneesmiddelenresistentie
  • enterococcen
  • farmacologie
  • bacteriologie
  • infectieziekten
  • infectieziekten, parasitaire ziekten

Cite this