Multiprofessioneel onderwijs in de gezondheidszorg

E.E.E. van Wijck, J. Bouma

Research output: Working paperAcademic

731 Downloads (Pure)

Abstract

Goede samenwerking tussen verschillende professionals is een van de belangrijkste factoren die de kwaliteit van zorg voor de patiënt bepaalt. Voorwaarde hiervoor is dat werkers in de gezondheidszorg van elkaars deskundigheden en competenties op de hoogte zijn. De juiste zorgverleners kunnen zo op het juiste moment bij de patiëntenzorgverlening betrokken worden. Het bereiken van de optimale zorgverlening wordt vaak belemmerd door communicatieproblemen. Zowel tussen patiënt en zorgverlener als tussen de zorgverleners onderling. Zorgverleners zijn echter nog onvoldoende opgeleid in samenwerken. Elke professie heeft haar eigen agenda, opleidingscultuur, belangenvereniging, maatschappelijke waardering, vaktijdschriften en beroepscode. Een eigen domein van kennis en kunde wordt doorgaans niet gehinderd door kennis van de andere discipline. De relatieve autonomie van zorgverleners maakt het vaak ook mogelijk, binnen zekere grenzen, een eigen plan te trekken. Veranderingen in het onderwijs (probleem gestuurd en student gericht) zijn bij uitstek geschikt om het samen leren en samen werken in een vroeg stadium van de opleiding te bevorderen
Original languageDutch
Number of pages0
Publication statusPublished - 1999

Cite this