Naar duurzaam en naadloos geïntegreerde eilandverbindingen. Toekomstscenario’s voor de Waddeneilanden.

Õnne Kask*, Tibor Rongen, Jos Arts

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to conferencePaperAcademic

83 Downloads (Pure)

Abstract

Natuur-beschadigende en kostbare baggeractiviteiten in de Waddenzee zijn momenteel noodzakelijk om de veerverbindingen tussen Holwerd en Ameland en Lauwersoog en Schiermonnikoog in stand te houden. Om deze redenen zijn voor de concessieperiode vanaf 2030 duurzaamheid en betrouwbaarheid op de lange termijn belangrijke elementen in de herziening van het vervoersconcept. Deelvervoer biedt kansen voor een duurzame en kostenefficiënte exploitatie van de veerdiensten. Dit vraagt echter om een zorgvuldige afweging van belangen van onder meer de rederij, bewoners, vervoerders, ondernemers, bezoekers en overheden. In dit onderzoek verkenden we het potentieel van delen in de keten van personen- en goederenvervoer naar Ameland en Schiermonnikoog. Eerst analyseerden we het vigerend beleid op verschillende schaalniveaus en de trends in het vervoer naar de Waddeneilanden. Daarnaast voerden we interviews uit met stakeholders (n=18). Op basis van deze analyse hebben we vier toekomstscenario’s geschetst met verschillende maten van delen en ketenintegratie: 1) Heft in eigen hand; 2) Samen eigen verantwoordelijkheid; 3) Samen zorgeloos op pad; en 4) Comfort op maat. Vervolgens hebben we in twee focusgroepen gereflecteerd op de betekenis van deze scenario’s in de praktijk. We concluderen dat deelconcepten kansrijk zijn voor het vervoer naar de Schiermonnikoog en Ameland, mits de rederij proactief maatschappelijke actoren betrekt, de veerdienst als integraal onderdeel van de keten wordt benaderd en de vloot wordt opgebouwd uit kleinere schepen.
Original languageEnglish
Number of pages14
Publication statusPublished - 2022
EventColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2022: (Grond)stof tot nadenken - Utrecht, Netherlands
Duration: 13-Oct-202214-Oct-2022

Conference

ConferenceColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2022
Abbreviated titleCVS
Country/TerritoryNetherlands
CityUtrecht
Period13/10/202214/10/2022

Keywords

  • Shared mobility
  • Chain integration
  • future Scenarios
  • Wadden islands

Cite this