Naar een Commissariaat voor overheidsinformatie?

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  89 Downloads (Pure)

  Abstract

  Een informatiecommissaris is een onafhankelijk instituut met als taak het bevorderen van een goed openbaarheidsklimaat door het houden van toezicht op de uitvoering van de regelgeving over openbaarheid van bestuur. Deze algemene taak van een Informatiecommissaris valt uiteen in twee taken: het geven van voorlichting over openbaarheid van bestuur en het beslechten van geschillen danwel adviseren hierover. Het instellen van een informatiecommissaris zou dan ook een geschikt middel kunnen zijn om het niet optimale openbaarheidsklimaat in Nederland te verbeteren, zowel door het creëren van bewustwording van burgers en overheid rondom openbaarheid, als door het bieden van een laagdrempelige instantie voor het beslechten van openbaarheidsgeschillen.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)118 - 126
  Number of pages9
  JournalNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
  Volume4
  Publication statusPublished - 2007

  Cite this