Naar een voetbalverordening

J.G. Brouwer, A.E. Schilder

  Research output: Contribution to journalArticleAcademic

  1324 Downloads (Pure)

  Abstract

  Op 29 juni a.s. stemt de Eerste Kamer over de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast, beter bekend als de Voetbalwet. Die naam doet echter niet helemaal recht aan de volledige inhoud: niet alles draait om voetbal. De wet bevat ook niet-voetbalgerelateerde onderwerpen. Daartegen bestaat veel weerstand. Dit geldt met name de bevoegdheid van de burgemeester om een avondklok in te stellen voor overlastgevende 12-minners. Hiermee is niet gezegd, dat de senatoren voetstoots akkoord zullen gaan met de voetbalonderdelen: de lengte van het stadionverbod en de strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen van hooligans. Maar naar verwachting leveren dit geen ‘breekpunten’ op. Helaas niet, moeten we misschien wel stellen. De wet pretendeert veel, maar maakt dit geenszins waar. Burgemeesters krijgen geen extra mogelijkheden om hooligans effectief aan te pakken. Wat mankeert er dan aan? Zie eveneens http://www.openbareorde.nl en http://www.openbareorderecht.nl
  Original languageDutch
  Pages (from-to)1533 - 5135
  Number of pages0
  JournalNederlands Juristenblad
  Publication statusPublished - 2010

  Cite this