Novel insights into heart failure with preserved ejection fraction

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

2662 Downloads (Pure)

Abstract

Tot 2 decennia geleden stond hartfalen synoniem voor “pompfalen”, waarbij de pompfunctie niet in staat was om voldoende eigen volume bloed (ejectiefractie) uit te pompen. Inmiddels is het bekend dat er ook hartfalen kan bestaan bij een situatie waarbij de ejectiefractie normaal is. Dit syndroom, dat in ongeveer 50% van alle patiënten met hartfalen bestaat, wordt ook wel “hartfalen met behouden ejectiefractie genoemd. Dit syndroom treft vooral oudere vrouwen en neemt in sterke mate toe, vanwege het ouder worden van de populatie. Hartfalen met behouden ejectiefractie is een dodelijke aandoening, waarbij patiënten ernstige klachten ervaren, maar tot op heden zijn er nog steeds geen effectieve behandelingsopties gevonden. Dit komt vooral omdat er nog onvoldoende kennis is over de achtergrond een de oorzaak van de aandoening. Daarom is hartfalen met behouden ejectiefractie een van de belangrijkste uitdagingen voor het onderzoek naar hart- en vaatziekten.
Dit proefschrift beschrijft deze uitdaging en geeft meer inzicht in ziektemechanismen van hartfalen met behouden ejectiefractie. Er wordt gesuggereerd dat dit niet alleen een ziekte is van het hart, maar tevens van de bloedvaten en van andere organen in het lichaam. Het is opvallend dat veel van deze ziektemechanismen meer uitgesproken zijn bij vrouwen dan bij mannen. Het bewijs begint zich op te stapelen dat de binnenbekleding van alle bloedvaten (het endotheel) en stikstofoxide, een belangrijke rol spelen bij dit ziektebeeld. Deze kennis zal bijdragen aan het ontwikkelen van specifieke geneesmiddelen, waarvan op dit moment de werking bij patiënten met hartfalen en behouden ejectiefractie wordt onderzocht. Dit proefschrift geeft tevens een overzicht van de toekomstperspectieven en het vinden van betere behandelingsmethoden voor deze belangrijke aandoening.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • Voors, Adriaan, Supervisor
  • van Veldhuisen, Dirkjan, Supervisor
Award date13-Jan-2016
Place of Publication[Groningen]
Publisher
Publication statusPublished - 2016

Cite this