Novel markers in chronic heart failure

Dirk Jan Arend Lok

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

2111 Downloads (Pure)

Abstract

Dit proefschrift beschrijft het begeleiden van patiënten met een ernstige, invaliderende en dodelijke ziekte: chronisch hartfalen. Door de inzet van een hartfalenpolikliniek met een nauwe samenwerking tussen toegewijde zorgver- leners, verpleegkundigen en artsen, is de behandeling van patiënten met hartfalen op een hoger niveau gebracht. De beschreven nieuwe markers kunnen deze zorg op een nog hoger niveau brengen, beter dan met de huidige meest gebruikte marker, het Brein Natriuretisch Peptide (BNP), een van de Natriuretische Peptiden (NP’s). BNP en het N-terminale deel van het BNP, het NT-proBNP zijn op dit moment de meest onderzochte markers bij hartfalen en zijn geadviseerd voor diagnostische doeleinden1. De mate van verhoging van de NP’s gemeten in het bloed, wordt op dit moment gebruikt als richtinggevend voor het bepalen van de behandeling met geneesmiddelen bij hartfalen. Deze methodiek is onderzocht in een analyse waar de uitslagen van 6 studies bij elkaar verzameld zijn. Indien de behandeling van hartfalen wordt afgestemd op het BNP of het N-terminale deel van BNP (NT-proBNP) gehalte zien wij een significante afname in sterfte en hospitalisatie voor hartfalen. Dit geldt vooral bij relatief jonge patiënten (
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • van der Meer, Peter, Supervisor
  • van Veldhuisen, Dirkjan, Supervisor
Award date22-May-2013
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036761741
Publication statusPublished - 2013

Cite this