Old firms in the Netherlands: The long-term spatial impact of firms' identities and embeddedness

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

2288 Downloads (Pure)

Abstract

Conclusie Oude bedrijven en jongere bedrijven verschillen, ze hebben verschillende karakteristieken en een andere economische impact. De locatie is van belang, oude bedrijven zijn meer verankerd op hun vestigingsplaats en hebben een grotere emotionele aanhankelijkheid aan die locatie. Oude bedrijven identificeren zichzelf onder andere door hun specifieke vestigingslocatie. Theoretische en empirische analyses bewijzen dat verankering op een bepaalde locatie en een continue identiteit van belang zijn voor het overleven van bedrijven. Geconcludeerd kan worden dat dit sleutelelementen zijn voor de overleving op de lange termijn. Dit onderzoek heeft implicaties voor het gebruik van het concept bedrijf in de economische geografie. Oude bedrijven zijn meer verankerd in de regionale economie met een grotere bijdrage aan de werkgelegenheid dan jongere, en meestal kleinere, bedrijven. Dit onderzoek draagt bij aan een beter begrip van het op lange termijn overleven van bedrijven vanuit een ruimtelijke invalshoek. Geschiedenis en afstand zijn van belang en daarom moeten bedrijven altijd bezien worden in de bredere context van hun locatie en geschiedenis en kunnen niet worden onderzocht als tijdloze en afstandsloze onderzoeksobjecten. In plaats daarvan moet de padafhankelijke aard van de ontwikkeling en de ruimtelijke verankering gebruikt worden in het vinden van creatieve oplossingen voor toekomstige bedrijfsontwikkeling. Verschillende factoren beïnvloeden het inert gedrag van bedrijven. Voor oude bedrijven betekent dit aan de ene kant dat een bedrijf zich geen veranderingen kan veroorloven omdat deze veranderingen een bedrijfsniveau van betrouwbaarheid zullen aantasten. Aan de andere kant moeten bedrijven ook aanpassingen doorvoeren om adequaat te kunnen reageren op veranderingen in de omgeving. Aanpassing zal daarom voor oude bedrijven minder zichtbaar zijn aan de ‘buitenkant’. Een oud bedrijf is geworden wat en waar het nu is door een lokalisatie in tijd en plaats, padafhankelijkheid in interactie met de concurrentie en regionale ontwikkeling. Hierdoor is een oud bedrijf minder vrij in zijn gedrag wanneer het zijn lange bestaan of bedrijfssucces wil verlengen.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • Pellenbarg, Pieter, Supervisor
Award date24-Feb-2005
Place of Publication[S.l.]
Publisher
Publication statusPublished - 2005

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • 4.210 Nederland
  • Bedrijfsvestiging
  • Ruimtelijke aspecten
  • Ondernemingen
  • 85.00 bedrijfs- en organisatiekunde: algemeen

Cite this