Ontdubbelde handhaving

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

380 Downloads (Pure)

Abstract

Met het doel om de administratieve lasten voor ondertoezichtgestelden te reduceren, worden veel inspecties ‘ontdubbeld’: soortgelijke groepen burgers worden op dezelfde wijze behandeld en soortgelijke activiteiten worden op dezelfde wijze uitgevoerd binnen één (grotere) inspectiedienst. Het gedroomde gevolg: de ondertoezichtgestelde krijgt nog maar te maken met één inspecteur die op elk domein regels handhaaft. En die inspecteur is op verschillende domeinen inzetbaar. Van de nieuw opgerichte inspecties, zoals de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT), wordt daarom verwacht dat deze flexibeler en doelgerichter kunnen opereren. Of samenvoeging van inspecties inderdaad tot ‘ontdubbeling’ leidt, is afhankelijk van het vervullen van twee voorwaarden. In de eerste plaats moeten de handhavingsinstrumenten (de bevoegdheden die inspecties hebben) per domein niet te veel verschillen. In de tweede plaats moeten deze instrumenten over de domeinen heen enigszins uniform worden gebruikt. Een case study naar (het gebruik van) handhavingsinstrumenten van de Inspectie Verkeer en Waterstaat illustreert dat weliswaar de handhavingsinstrumenten veelal gelijk zijn, maar het gebruik ervan per domein verschilt. Juist de stijl van regelhandhaving laat zich niet gemakkelijk te standaardiseren en staat in de weg aan een serieuze ‘ontdubbeling’ van de handhaving, waarbij inspecteurs op elk domein werkzaam kunnen zijn. DOI: 10.5553/NALL/.000013
Original languageDutch
Pages (from-to)1-18
Number of pages18
JournalNetherlands Administrative Law Library
Volume2013
Publication statusPublished - Sept-2013

Cite this