Ontgrondingen in beweging

Paul Ike (Editor)

  Research output: Book/ReportBookAcademic

  65 Downloads (Pure)

  Abstract

  In totaal laten 16 auteurs vanuit verschillende achtergronden hun licht schijnen op het nieuwe overheidsbeleid ten aanzien van ontgrondingen en de plannen voor een nieuwe Ontgrondingenwet. Het boek verschaft veel feitelijke informatie. Daarnaast laten de auteurs in de verschillende bijdragen hun mening doorklinken om voeding te geven aan de discussie over de planvorming en het beleid ten aanzien van ontgrondingen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationGroningen
  PublisherGeo Pers
  Number of pages196
  ISBN (Print)90-71971-06-6
  Publication statusPublished - Dec-1987

  Keywords

  • ontgrondingenbeleid
  • ontgrondingenwet
  • ontgrondingenplan
  • oppervlaktedelfstoffen
  • grind
  • betonzand
  • metselzand
  • kwartszand
  • ophoogzand
  • klei
  • leem
  • kalksteen
  • veen
  • geologisch voorkomen
  • industriezandwinningsplan
  • taakstelling
  • herinrichting
  • eldersplanologie
  • nimby
  • ad hoc planning
  • vicieuze cirkel
  • landelijke beleidsnota
  • projectplan
  • wintempo
  • heffingen
  • centrale ontgronding
  • cementproductie
  • baksteen
  • milieu-effect-rapportage
  • wet bodembescherming
  • wet geluidhinder
  • stevol
  • stiltegebieden

  Cite this