Ontvankelijk denken: moderniteit en transcendentie in het werk van Philip Rieff

Antonius Adrianus Wouter Zondervan

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

2223 Downloads (Pure)

Abstract

Theoloog Ton Zondervan bestudeerde het werk van de Amerikaanse socioloog en cultuurfilosoof Philip Rieff (geboren in 1922). Rieff leverde in de jaren zestig en zeventig kritiek op de zijns inziens te grote invloed van het psychologisch denken op de Westerse cultuur. Rieff vond deze 'vertherapeutisering' van de Westerse cultuur een poging om het sacrale karakter ervan te vernietigen.Volgens hem kan geen enkele cultuur bestaan zonder een sacrale orde. Het huidige tijdsgewricht toont dat volgens hem ook aan. Deze 'post-moderniteit' kan volgens Rieff slechts een overgangsfase zijn naar iets nieuws. Rieffs werk wordt vanaf de jaren zeventig steeds esoterischer en daardoor moeilijker toegankelijk. Hij probeert hierin aan te geven hoe het sacrale, nieuwe culturele en sociale vormen zou kunnen aannemen. Hij lanceert hiervoor begin jaren negentig het begrip 'tweede Kulturkampf', dat inmiddels door meerdere auteurs wordt gebruikt. Ton Zondervan maakt met zijn proefschrift het werk van Rieff opnieuw toegankelijk voor theologen en sociale wetenschappers. Tevens toont hij aan dat diens werk van grote betekenis is bij het onderzoek naar secularisatie en moderne vormen van religiositeit Bron: RUG nieuws
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • Vandermeersch, P.M.G.P., Supervisor, External person
Award date27-Sep-2001
Publisher
Print ISBNs9036714753
Publication statusPublished - 2001

Cite this