Onze zoogenaamde zakelijke zekerheidsrechten. Proeve eener publicatietheorie

Jan Talsma Janszoon

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

207 Downloads (Pure)

Abstract

Wanneer men spreekt van zakelijke zekerheidsrechten, dan zou men kunnen denken aan die rechten, die staan tegenover het zoogenaamde persoonlijke zekerheidsrecht borgtocht, waarbij de kans op nakoming der verbintenis versterkt wordt door de in de gegoedheid van den borg gelegen zekerheid, aan de tegenstelling dus, zooals onze wet die kent in art. 831 B.W. Alsdan zou men onder de zakelijke zekerheidsrechten al die rechten kunnen begrijpen, waarbij de zekerheid gelegen is in een zaak en niet in de suppletoire verbintenis van een derde. ... Zie: Hoofstuk 1
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Baron-Cohen, S, Supervisor, External person
Award date14-Mar-1930
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 1930

Cite this