Op zoek naar de Drentse Aa op de Bessemoerstrook

Translated title of the contribution: In search of the Drentse Aa at het Bessemoerstrook

Research output: Book/ReportReportProfessional

328 Downloads (Pure)

Abstract

Het terrein van de Bessemoerstrook heeft een groenbestemming gekregen. Het
grootste deel van de gebouwen zal verdwijnen (een aantal flatgebouwen zullen blijven
staan) en er komt één nieuw gebouw. Om in kaart te krijgen hoe de bodemopbouw
van dit gebied is heeft er een verkennend booronderzoek plaatsgevonden tussen 25
mei en 18 juni 2010. Dit onderzoek is uitgevoerd door eerstejaars studenten
archeologie van Groninger Instituut voor Archeologie onder leiding van S.J.
Dresscher.
Het doel van het onderzoek was na te gaan of de Drentse Aa door dit gebied
heeft gestroomd en of er mogelijk indicaties voor bewoning aanwezig zijn. Tijdens
het veldwerk werd duidelijk dat de bovenste bodemlaag in dit gebied grotendeels uit
subrecent opgebrachte grond bestaat, die opgebracht is om het terrein te egaliseren.
Door het puin in deze laag was het moeilijk om de grond in te komen. Daarnaast
bleek de top van de oorspronkelijke bodem verstoord te zijn, waardoor het moeilijk
was het oude oppervlak in de boringen te herkennen.
Er zijn enkele aanwijzingen dat de Drentse Aa in het noordwesten van het
onderzoeksgebied heeft gestroomd: Hier duikt het keileem weg en er zijn natuurlijke
kleilagen aangetroffen. Om met zekerheid te kunnen vaststellen of hier de Drentse Aa
heeft gestroomd zou er een proefsleuf gegraven kunnen worden.
Verder is in een aantal boringen aardewerk uit de nieuwe tijd aangetroffen.
Deze fragmenten lijken uit een sloot afkomstig te zijn. Deze mogelijke sloot is niet
teruggevonden op historische kaarten en omdat het aardewerk niet precies te dateren
is, is het lastig te bepalen uit welke tijd deze sloot afkomstig is
Translated title of the contributionIn search of the Drentse Aa at het Bessemoerstrook
Original languageDutch
Place of PublicationGroningen
PublisherGroninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen
Number of pages80
VolumeGrondsporen
Edition15
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameGrondsporen
PublisherGroninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen
No.15
ISSN (Print)1875-4996

Cite this