Op zoek naar stilte. (Meting van indicatoren voor stilte in recreatie natuurgebieden in de Randstad).

G.P. Berg van den

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  197 Downloads (Pure)

  Abstract

  In het voorjaar van 2001 zijn ten behoeve van Stichting Natuur en Milieu metingen verricht van het geluidsniveau in een tiental voor rustige recreatie geschikte natuurgebieden in en om de Randstad. Ook is geteld welk deel van de tijd ver-stoord werd door gemotoriseerde bronnen en zijn van deze bronnen geluidsniveaus bepaald. Tenslotte is geteld welk deel van de tijd mensen ('niet-gemotoriseerde bronnen') hoorbaar waren. Het doel was een kwantitatief oordeel te kunnen hebben over de mate waarin deze gebieden 'stil' kunnen worden genoemd. In totaal is er gedurende ruim 40 uur gemeten. Het is daarmee een verkenning van de stilte die men buitenshuis in en bij de Randstad nog kan vinden. De onderzochte gebieden komen voor een groot deel overeen met provinciale stiltegebieden. In Zuid-Holland zijn dat de Krimpenerwaard/Alblasserwaard, Den Haag–Katwijk, Reeuwijk, Midden-Delfland en Nieuwkoop; in Utrecht Zegveld (grenst aan Nieuwkoop), Willeskop–Benschop en Hoenkoop–Polsbroek, en Westbroek e.o.; in Noord-Holland de Amster-damse Waterleidingduinen. Alleen het recreatiegebied Rotte- Bergschenhoek bij Rotterdam correspondeert niet met een stiltegebied. Het blijkt dat in vrijwel alle gebieden vliegtuigen èn auto's hoorbaar zijn, in alle gebieden vliegtuigen òf auto's. Gemotoriseerde bronnen (vliegtuigen, auto's, brommers, scooters, motoren, trekkers en boten) zijn op werkdagen gedurende 27% van de tijd hoorbaar, op zon- en feestdagen gedurende 34% van de tijd. Driekwart daarvan betreft auto's en vliegtuigen, waarvan de auto's de hoogste geluidsniveaus veroorzaken. Beschouwd over alle gebieden zijn op de plekken met het minste achtergrondgeluid voertuigen minder vaak hoorbaar, maar hoort men vliegtuigen wat vaker. Voetgangers en fietsers worden in de onderzochte gebieden minder vaak gehoord: in het algemeen minder dan 20% van de tijd. De stilste plekken liggen in de duinen. Daar liggen de niveaus van het achtergrondgeluid het laagst en komen de minste en minst luide verstoringen voor. Vergelijkbaar hiermee of iets minder stil zijn natuur en platteland meer landinwaarts en op enige afstand van de steden. De minst stille plekken liggen dicht bij grote wateroppervlakken.
  Original languageDutch
  Publishers.n.
  Number of pages0
  Publication statusPublished - 2002

  Cite this