Over de röntgentherapie der genitaaltuberculose van den man

Hendrik Balthasar Goettsch

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

114 Downloads (Pure)

Abstract

In den loop der tijden werd de genitaaltubereujose up versehillende wijzen behandeld, al naar den stand van het inzicht in het ontstaan en het beloop van dcze ziekte. De ervaringen, vekregen hij de bestrijding van tuuberculeuse aandoeningen van zeer uiteenloopende localisatie. hebben ertoe geleid, ook de genitaaltuberculose op deze wijze te behandelcn. In den aanvang werd slechts aarzelend hiertoe overgegaan. De genitaaltuberculose toch was sinds de medededeelingen van von BRUNN en andercn 1) een ziekte, die niet kans op succes uitsluitend radicaal-chirurgisch moest worden behandeId. Het materiaal bestond in het begin dan oak uit vergevorderde gevallen bij patienten, die zich niet wilden latcn opereren, of bij wie een contra-indicatie tegen de operatie aanwczig was. Geleidelijk echter werd de röntgenbcstraling ook meer toegepast bij minder uitgebreide gevallen, terwijl soms zeIfs beginncnde aandoeningen, met uitsluiting van de radicaal-chirurgische behandelingswijzen, met röntgenstralen (gecombineerd met algemeene hygienisch-dietetisehe maatregelen) behandeld werden. Zie: Inleiding
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Michaël, P.R., Supervisor, External person
Award date26-Jun-1935
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 1935

Cite this