Over de toekomst van de politieke partij

Research output: Book/ReportInaugural speech

1180 Downloads (Pure)

Abstract

Partijen vervullen een cruciale rol in onze representatieve, parlementaire democratie. Zij articuleren, aggregeren en representeren maatschappelijke belangen; zij rekruteren en selecteren het benodigde politieke personeel, zoals volksvertegenwoordigers, bewindspersonen, burgemeesters; en zij mobiliseren de kiezers. Met het vervullen van die functies fungeren partijen als intermediair tussen samenleving en staat; zij verbinden de burgers met het openbaar bestuur. Hun eventuele einde zou dus grote gevolgen hebben voor het functioneren van ons politieke systeem. Maar klopt het dat partijen zo langzamerhand op hun laatste benen lopen? Gaan zij ten onder, of bevinden zij zich in een overgangsfase? En als dat laatste het geval is, welke kant gaan ze dan op? In deze oratie zal ik kort aangeven hoe de partijen er momenteel in de samenleving voorstaan, en vervolgens voorzichtig de richting schetsen waarin zij zich lijken te ontwikkelen.
Original languageDutch
Place of PublicationGroningen
PublisherDocumentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
Number of pages15
Publication statusPublished - 18-Sept-2012

Cite this