Overlast en verloedering: Evaluatie wetten Victoria en Victor

M Vols, A. de Jonge

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  611 Downloads (Pure)

  Abstract

  De instrumenten Victoria (artikel 174a Gemeentewet) en Victor (artikel 14 Woningwet en artikel 77 lid 1 sub 7 Onteigeningswet) zijn in respectievelijk 1997 en 2002 op verzoek van gemeenten ontwikkeld. Zij geven burgemeesters de mogelijkheid om overlastpanden te sluiten en om gesloten panden in beheer te geven of te nemen, of als laatste stap te onteigenen. Dit onderzoek geeft een indicatief beeld van de toepassing van de wetgeving in de praktijk en de knelpunten en onduidelijkheden, die gemeenten daarbij ervaren. Hierbij komt ook de Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) ter sprake, omdat deze een deel van de functie van de Wet Victoria heeft overgenomen, als gevolg van de wetswijziging in november 2007. Ook worden enkele praktijkervaringen beschreven. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Actieplan “Overlast en Verloedering”. Dit is een onderdeel van het project “Veiligheid begint bij voorkomen” van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie. Zie eveneens http://www.openbareorde.nl en http://www.openbareorderecht.nl
  Original languageDutch
  Place of PublicationGroningen
  PublisherMinisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  Number of pages48
  Publication statusPublished - 2009

  Cite this