Partijfinanciering van politieke partijen op lokaal niveau: Een vergelijkend onderzoek naar regelingen voor overheidssubsidies en giften van derden aan politieke partijen op lokaal niveau in een aantal Europese landen

G. Voerman, N. Onnen

Research output: Book/ReportReportProfessional

267 Downloads (Pure)

Abstract

Onderzocht is op welke in verschillende Europese landen de financiering van politieke partijen op lokaal niveau is geregeld. Het rapport geeft een overzicht van de bevindingen ten aanzien van alle lidstaten van de Europese Unie (EU), plus IJsland, Noorwegen en Zwitserland (in totaal dus negenentwintig landen), voor zover informatie kon worden verkregen. Voor een groep van tien Noord- en West-Europese landen die in de buurt van Nederland zijn gelegen en/of overeenkomsten vertonen met het Nederlandse partijstelsel, is de relevante wetgeving meer in detail bestudeerd. Deze landen zijn: IJsland, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, België en Frankrijk. Voor deze landen is dieper ingegaan op de specifieke wet- en regelgeving. De overige negentien landen zijn aan een meer globale verkenning onderworpen.
Original languageDutch
Place of PublicationGroningen/Den Haag
PublisherDNPP/Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Number of pages202
Publication statusPublished - 2-May-2013

Cite this