Passend onderwijs voor dubbel-bijzondere (hoog)begaafde leerlingen: Fabels en feiten over (het voorkomen van) frustratie van talent

A. E. J. Burger-Veltmeijer, Evelyn H. Kroesbergen, Alexander Minnaert, Lianne Hoogeveen

Research output: Book/ReportReportProfessional

1608 Downloads (Pure)

Abstract

Tekort aan empirische feiten leidt tot fabels over dubbel-bijzondere leerlingen

Uit deze praktijkgerichte thematische overzichtsstudie is naar voren gekomen dat er (inter)nationaal een tekort aan empirisch onderbouwde kennis is over adequate identificatie van en psycho-educatieve afstemming op dubbel-bijzondere leerlingen. Dubbel-bijzondere leerlingen hebben enerzijds een hoge intelligentie en/of hoge leerresultaten en anderzijds leer-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. In deze literatuurstudie zijn eerst wetenschappelijke artikelen geanalyseerd. De belangrijkste conclusie is dat de diagnostiek van deze leerlingen erg lastig is en dat een individuele benadering door een expert hierbij essentieel is. Het tekort aan empirische gegevens werd meer dan twintig jaar geleden al aan de orde gesteld, is daarna bij voortduring benoemd en nog steeds actueel. Toch worden er in de praktijkliteratuur met een zekere stelligheid uitspraken gedaan over de behoeften van deze leerlingen, die door professionals opgevolgd worden. Het risico van deze niet-onderbouwde ‘feiten’ of zelfs ‘fabels’ is dat deze leerlingen niet die aandacht en zorg krijgen in het Passend Onderwijs die ze nodig hebben.
Original languageDutch
Place of PublicationNijmegen/Groningen
PublisherRadboud University of Nijmegen
Commissioning bodyNationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, projectnummer 405-18-631
Number of pages75
Publication statusPublished - 30-Nov-2018

Cite this