Perspectief op een optimale en duurzame energie-infrastructuur op een decentraal niveau

R.M.J. Benders, P. de Jong, H.C. Moll, A. Meijer, R. Eenkhoorn, K.J. Noorman

Research output: Working paperAcademic

71 Downloads (Pure)

Abstract

Onderliggend document is de rapportage over een project uitgevoerd in het kader van het Programma Nieuwe EnergieConversieSystemen en –Technologieën (NECST) vallende binnen de Uitvoeringsregeling: Besluit Subsidies Energieprogramma's (BSE) en gesubsidieerd via de NOVEM. De titel van dit project is: Perspectief op een optimale duurzame energie-infrastructuur op decentraal niveau. Het onderzoek in dit project richt zich op het ontwerpen en toepassen van een model voor de beoordeling van het energievoorzieningsysteem voor de gebouwde omgeving waarbij de wijk als uitgangspunt wordt genomen. Dit rapport onderverdeeld in 5 delen. In deel I wordt de systeemanalyse beschreven. Hierin wordt onderscheid gemaakt naar 4 schaalniveaus te weten internationaal, nationaal, de wijk en de woning. Aan de hand van een case-studie van de wijk Poelgeest in Oegstgeest wordt in deel II de nodige ervaring en inzicht verkregen om een model te maken dat ook daadwerkelijk aansluit bij de behoefte van degene waar het model voor bestemd is. In deel III worden de ideeën opgedaan bij de systeemanalyse en de eerste case-studie verwerkt tot een formeel model. Dit model is vervolgens geïmplementeerd. In deel IV staan de resultaten van de tweede case-studie beschreven. Hierin worden plannen voor het deelgebied Terwijde in de wijk Leidsche Rijn met het model doorgerekend. In deel V tenslotte staat de achtergrond van het model beschreven samen met een gebruikershandleiding.
Original languageDutch
Publishers.n.
Number of pages0
Publication statusPublished - 2005

Cite this