Photo-CIDNP study of biological molecules

Sijtze Stob

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

48 Downloads (Pure)

Abstract

De versterkte absorptie- en emissielijnen, die kunnen worden waargenomen in NMR spectra van oplossingen waar radicaalreacties plaatsvinden, worden aangeduid met de naam CIDNP (chemically induced dynamic nuclear polarisation). De meeste van de waargenomen effecten kunnen m.b.v. de radicaalpaar theorie worden verklaard. Radicaalreacties kan men induceren door de temperatuur te veranderen of door te werken met lichtgevoelige verbindingen die na excitatie reageren met substraatmoleculen. Delaatst genoemde methode wordt foto-CIDNP genoemd en is zeer belangrijk gebleken bij het bestuderen van eiwitten, omdat de lichtgevoelige verbinding (flavine) selectief reageert met aromatische aminozuren (bv. histidine, tyrosine en tryptofaan) wanneer deze aan het oppervlak liggen. Ook is deze methode toegepast bij nucleinezuren (t-RNA), waarbij adenine en guanine gepolariseerd worden. In dit proefschrift wordt de foto-CIDNP methode gebruikt voor de studie van de bouwstenen van biomoleculen, de aminozuren en nucleotides (Hfdst. 2-5), en voor de bestudering van een DNA-bindend eiwit (lac repressor, Hfdst. 6). De toepassing van 2D NMR methoden bij foto-CIDNP wordt in Hfdst. 7 besproken.... Zie: Samenvatting
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Berendsen, H.J.C., Supervisor
  • Kaptein, R, Supervisor
Publisher
Publication statusPublished - 1989

Cite this