Planning ontgrondingen in een herziene Ontgrondingenwet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

  34 Downloads (Pure)

  Abstract

  In de Ontgrondingenwet van 1965 ontbraken belangrijke elementen waardoor er in Nederland geen wettelijk gefundeerd planmatig en gecoördineerd ontgrondingenbeleid kon worden gevoerd.
  In het voorstel voor een nieuwe wet wordt voor de realisatie van nieuwe winningen voor klei, beton- en metselzand, grind, kalksteen en andere bouwstoffen gebruik gemaakt van het bestaande R.O.-instrumentarium via een (nieuw) structuurschema oppervlaktedelfstoffen en provinciale streekplannen. Een eerder voorgesteld planningsconcept waarbij door de rijksoverheid een sectorale beleidsnota werd opgesteld en door provincies sectorale ontgrondingenplannen zouden moeten worden gemaakt, lijkt hiermee definitief van de baan.
  Overheden - zowel rijk, provincies als gemeenten - staan in het algemeen niet te trappelen om ontgrondingen ter hand te nemen. Dit ondanks het feit dat ze zelf in veel gevallen de opdrachtgever/initiatiefnemer zijn van te bouwen objecten waarvoor oppervlaktedelfstoffen nodig zijn. Met de herziene wet kan de overheid een planmatig en gecoördineerd beleid voeren. Daarnaast blijft het mogelijk dat op ad hoc basis ontgrondingsvergunningen kunnen worden afgegeven.

  Original languageDutch
  Title of host publicationPlanologische Diskussiebijdragen 1994, deel 2
  Editors Stichting Planologische Diskussiedagen
  Place of PublicationDelft
  PublisherStichting Planologische Diskussiedagen
  Pages569-577
  Number of pages9
  ISBN (Print)90-74744-03-6
  Publication statusPublished - 1994
  EventPlanologische Discussiedagen - Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, Netherlands
  Duration: 30-May-199431-May-1994

  Conference

  ConferencePlanologische Discussiedagen
  CountryNetherlands
  CityEindhoven
  Period30/05/199431/05/1994

  Keywords

  • herziening ontgrondingenwet
  • oppervlaktedelfstoffen
  • ontgrondingenwet
  • winningsopdracht
  • parallelschakeling procedures
  • sectoraal planningssysteem
  • gegrond ontgronden
  • coördinatieregeling
  • ontgrondingsvergunning
  • structuurschema oppervlaktedelfstoffen
  • herinrichting
  • aanpassingsinrichting
  • pkb-kaarten
  • zoekruimte
  • winzones
  • richtinggevende uitspraak
  • pkb-procedure

  Cite this