Pluizige plaagdieren, Ecologie en bestrijding van de muskusrat

Dagmar Heidinga

  Research output: Working paperAcademic

  1232 Downloads (Pure)

  Abstract

  Jaarlijks worden in Nederland bijna 370.000 muskusratten gevangen en gedood door 400 muskusrattenbestrijders. De muskusrattenbestrijding kost ongeveer € 31 miljoen per jaar. Het resultaat hiervan is dat de kritiek vanuit de maatschappij toeneemt. Naar aanleiding van vragen van het waterschap Noorderzijlvest aan de Wetenschapswinkel Biologie heeft Dagmar Heidinga onderzoek gedaan naar de nut en noodzaak van de muskusrattenproblematiek. In Nederland is weinig wetenschappelijk populatiedynamisch onderzoek aan de diersoort verricht. Meer ecologisch onderzoek naar muskus- en beverratten is dan ook onontbeerlijk om de effecten van de bestrijding op populatieniveau beter te kunnen meten. Aanbevolen wordt de populatieontwikkeling van muskus- en beverratten te monitoren en te vergelijken. Daartoe moeten overeenkomstige gebieden worden aangewezen waar wel en waar geen bestrijding plaatsvindt. Om de vangstresultaten per provincie te kunnen vergelijken is een adequaat eenduidig classificatiesysteem nodig. Het huidige classificatiesysteem, waarbij wordt gekeken naar het aantal vangsten per uur, voldoet daar niet aan. Aanbevolen wordt bij de vangstregistratie ook populatiedemografische gegevens te noteren, zoals het geslacht en de leeftijd van de gevangen dieren. Ook moet het aantal vangmiddelen, vangnachten en controles moeten worden geregistreerd waardoor meer duidelijkheid ontstaat over de efficiëntie van de vangmiddelen. De eindconclusie luidt dat d e muskusrattenbestrijding in Nederland een te wankele basis heeft om de huidige aanpak in Nederland te kunnen rechtvaardigen. Voor een kwalitatief goede onderbouwing van de muskusrattenbestrijding is het noodzakelijk dat zo spoedig mogelijk een landelijk schaderegistratiesysteem wordt ingevoerd. Pluizige plaagdieren. Onderzoek naar de ecologie en bestrijding van de muskus- en beverrat in Nederland vanuit een populatiedynamisch perspectief bekeken. Dagmar Heidinga, februari 2006, 100 pp. Haren. ISBN 90367 2522 4. Prijs € 20,-.
  Original languageDutch
  Number of pages100
  Publication statusPublished - 2006

  Cite this