Portret, Zwart op wit, meertalige jongeren in Zuid Afrika

Anne-Mette Hermans

Research output: Book/ReportReportProfessional

189 Downloads (Pure)

Abstract

Uit de interviews met Aza, Nolan en Monika kwam duidelijk naar voren dat de taalsituatie in Zuid-Afrika zeer gecom-pliceerd is. De poging om het verleden waarin “blanke” talen meer status hadden zoveel mogelijk te neutraliseren, lijkt tot op de dag van vandaag nog niet veel effect te hebben. Zo heeft het raciale verleden in Aza’s familie nog een sterke invloed op de houding ten opzichte van meertaligheid. Wat echter wel opgemerkt moet worden is dat dit artikel slechts berust op drie interviews en ik dus eigenlijk niet in staat ben generalisaties te maken. Ook opvallend aan de meertaligheid in Zuid-Afrika is dat deze over het algemeen niet door de ouders aan de kinderen is meegegeven. De Zuid- Afrikaanse scholen, gecombineerd met buitenschoolse interactie, zorgen ervoor dat de kinderen meer dan een taal verwerven.
Original languageDutch
Publishers.n.
Number of pages0
Publication statusPublished - 2011

Cite this