Praktische huisartsgeneeskunde - Oncologie

Annette Berendsen (Editor), S. Van Belle (Editor)

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

Abstract

Samenvatting
Praktische huisartsgeneeskunde - Oncologie 1e druk is een boek uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036809603

Dit boek gaat in op de (veranderende) rol van de huisarts, nu en in de toekomst, bij de zorg rondom de oncologische pati nt in de dagelijkse praktijk.

In een inleidend deel komen algemene onderwerpen aan bod zoals incidentie, prevalentie en sterfte-aantallen. Daarnaast gaat het in op preventie en nieuwe behandelmethoden, revalidatie, de organisatie van de oncologische zorg in Nederland en Vlaanderen en de rol van de huisarts bij palliatieve zorg.

In het tweede deel worden, aan de hand van casu stiek, de volgende vormen van kanker besproken: colorectale kanker, borstkanker, prostaatkanker, longkanker en gepigmenteerde huidkanker. Hierbij wordt vooral ingegaan op de rol van de huisarts: vanaf het eerste contact bij de klacht (diagnostiek, verwijzing), de rollen die de huisarts heeft voor de pati nt en familie tijdens de behandeling van de specialist, tijdens het controletraject bij het signaleren van langetermijneffecten en bij het palliatieve traject. Er wordt verder ingegaan op palliatieve behandelmogelijkheden, meest voorkomende metastasen en langetermijneffecten aan de orde.

Oncologie verschijnt in de reeks Praktische huisartsgeneeskunde. In deze reeks verschijnen uitgaven met praktische en klachtgerichte informatie over de verschillende deelgebieden van de huisartsgeneeskunde.

Oncologie is in de eerste plaats geschreven voor huisartsen, al dan niet in opleiding. Maar ook voor gespecialiseerde verpleegkundigen, nurse practionioners, physician assistants, basisartsen, praktijkondersteuners en medische studenten biedt het veel relevante informatie.
Original languageDutch
PublisherBohn, Stafleu, Van Loghum
Number of pages251
Edition1
ISBN (Print)9789036809603
Publication statusPublished - 23-Jan-2017

Cite this