Prediction and prevention of radiation induced lung toxicity

Erwin Mark Wiegman

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

293 Downloads (Pure)

Abstract

De belangrijkste bijwerking van de radiotherapeutische behandeling van longkanker is stralingsgeïnduceerde longschade,oftewel Radiatie geInduceerde Long Toxiciteit (RILT). RILT ontstaat in twee fasen: een acute radiatie pneumonitis (6-12 weken na beëindiging van de radiotherapie) en longfibrose, die maanden na de behandeling kan ontstaat. Patiënten met radiatie pneumonitis hebben klachten van kortademigheid, hoesten en koorts. In ernstige gevallen kunnen zij zuurstof-afhankelijk worden en zelfs aan de gevolgen overlijden. Longfibrose kan ook aanleiding geven tot een verminderde longfunctie en een beperktere inspanningstolerantie. Dit proefschrift richt zich op het verkrijgen van meer inzicht in de ontstaanswijze van RILT alsook het voorkomen hiervan. Aangetoond werd dat er regionale verschillen bestaan in stralingsgevoeligheid van de long, en dat chemotherapie een invloed kan hebben op het ontstaan van RILT. Tevens is een nieuwe, in een preklinisch model ontwikkelde, methode (ΔS) om stralingsgeïnduceerde longschade met behulp van Computer Tomografie (CT) aan te tonen, getest in een patiëntenpopulatie. Het bleek dat deze nieuwe methode beter longschade kon aantonen dan reeds bestaande methoden. De bevindingen beschreven in dit proefschrift zullen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe modellen om het risico op stralingsgeïnduceerde longschade beter te kunnen voorspellen. Het toepassen van accurate voorspellende modellen maakt het mogelijk om veilig de stralingsdosis te verhogen en zo de overleving van longkankerpatiënten te verbeteren.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • University of Groningen
Supervisors/Advisors
 • Coppes, Rob, Supervisor
 • Kampinga, Harrie, Supervisor
 • Langendijk, Johannes Albertus, Supervisor
Award date3-Feb-2014
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036766876
Publication statusPublished - 2014

Keywords

 • Proefschriften (vorm)
 • Tocoferol
 • Boodschappers (biochemie)
 • Cytokinen
 • Stralingsbeschadiging
 • Bestralingstherapie
 • Bronchuscarcinoom
 • Longkanker
 • radiologie
 • thorax

Cite this