Prediction of patient-rated radiation-induced xerostomia

Ivo Beetz

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

468 Downloads (Pure)

Abstract

Een onderdeel van de behandeling van patiënten met tumoren in het hoofdhalsgebied omvat meestal radiotherapie. Bij bestraling in het hoofdhalsgebied worden delen van de speekselklieren meebestraald. Een van de meest voorkomende bijwerkingen na curatieve bestraling voor hoofdhalstumoren is daarom ook de verminderde productie van speeksel door de speekselklieren. Verminderde productie van speeksel kan leiden tot klachten van droge mond, veranderde smaak, slik- en spraakproblemen en is van invloed op de kwaliteit van leven. Het hoofddoel van dit promotieonderzoek was het ontwikkelen en valideren van multivariate predictie modellen voor verschillende aspecten van patiëntgescoorde drogemond klachten na behandeling met radiotherapie. In de analyses werden zowel de dosisverdelingen in verschillende speekselklieren als andere klinische factoren meegnomen. Uit dit proefschrift kunnen we concluderen dat verminderde speekselproductie, resulterende in matig tot ernstige patiëntgescoorde xerostomie en plakkerig speeksel, nog een frequent voorkomende bijwerking is bij patiënten die curatief behandeld zijn met (chemo)radiatie voor hoofd-halskanker. Het risico op klachten van patiëntgescoorde xerostomie en plakkerig speeksel hangt van verschillende factoren af. De bevindingen in dit proefschrift bieden mogelijke aanknopingspunten om groepen patiënten te selecteren die voordeel zouden kunnen hebben van behandelingen met nieuwe bestralingstechnieken, zoals een behandeling met protonen.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • Langendijk, Johannes Albertus, Supervisor
  • Steenbakkers, Roel, Supervisor
Award date24-Mar-2014
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036768238
Electronic ISBNs9789036768221
Publication statusPublished - 2014

Cite this