Prefrontal networks in schizophrenia: insights from neuroimaging

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

1197 Downloads (Pure)

Abstract

De prefrontale cortex heeft een belangrijke, regulerende rol in hersenfuncties. Hij integreert binnenkomende informatie en plant nieuw gedrag. De prefrontale cortex opereert in netwerken van hersengebieden, waarbij informatie binnenkomt vanuit alle delen van het brein, en gepland gedrag weer wordt teruggekoppeld naar alle delen van het brein. Er zijn verschillende hersennetwerken, die langzame fluctuaties in het fMRI signaal laten zien. Deze af en toenames zijn waarschijnlijk schommelingen in intrinsieke, neurale activiteit die is gerelateerd aan verschillende cognitieve functies. Dysfunctie van prefrontale netwerken kan leiden tot aandoeningen waarbij deze cognitieve functies verstoord zijn. Schizofrenie is hier een voorbeeld van. Dit proefschrift onderzoekt verschillende cognitieve dysfuncties en de relatie met verstoorde hersenfunctie in schizofrenie. Prefrontale taalnetwerken laten inderdaad veranderde functie zien in patiënten met schizofrenie. Ook vertonen patiënten met slecht ziekte-inzicht en gezonde personen met een verstoorde emotieverwerking afgenomen samenwerking van hersengebieden in een netwerk dat betrokken is bij zelf-gerelateerde processen. Speciale aandacht wordt ook gegeven aan negatieve symptomen, die mogelijk ook veroorzaakt worden door prefrontale dysfunctie. Bevindingen van dit proefschrift suggereren dat prefrontale activiteit toeneemt na behandeling met nieuwere antipsychotica, maar dat symptomen niet gelijktijdig hoeven te verbeteren. Bovendien wordt aangetoond dat negatieve symptomen uit verschillende sub-domeinen kunnen bestaan, die verschillend kunnen reageren op behandeling. Deze bevindingen stimuleren hopelijk onderzoek naar betere definities van symptomen, die weer als uitgangspunt kunnen dienen voor neuroimaging onderzoek en nieuwe behandelstrategieën.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
 • Aleman, Andre, Supervisor
 • Knegtering, Rikus, Supervisor
Award date6-Feb-2013
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036758703
Electronic ISBNs9789036758697
Publication statusPublished - 2012

Keywords

 • Proefschriften (vorm)
 • Beeldverwerkende diagnostiek
 • Antipsychotische geneesmiddelen
 • Taalproblemen
 • Cingulaire schors
 • Taalstoornissen
 • Zelfevaluatie
 • Neurale $netwerken
 • Schizofrenie
 • Prefrontale cortex
 • psychiatrie, psychopathologie
 • neurologie

Cite this