Preventie of pretentie? De effecten op recidive van een preventieproject in de provincie Groningen

Dirk Duipmans

  Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

  93 Downloads (Pure)

  Abstract

  In deze studie heeft de vraag centraal gestaan of een preventieproject in het arrondissement Groningen, dat zich richt op hulpverlening aan jongerendie met de politie in aanraking zijn gekomen,een bijdrage levert aan het voorkomen van nieuwe politiecontacten van deze jongeren. Een belangrijke nevenvraag was of de introductie van dit experiment ook gevolgenheeft gehadvoor de wijze waarop de politie contacten met jongeren in verband met strafrechtelijke feiten heeft afgehandeld. In de loop van het onderzoek kwam nog een ander probleem naar voren. Het bleek namelijk dat, naast de invoering van het proefproject, verschillende politiekorpsen nog met een andere vernieuwing werden geconfronteerd:de automatisering. Omdat we verwachtten dat als gevolg daarvan de wijze waarop en de mate waarin contacten van jongerenmet de politie worden geregistreerdzou kunnen veranderen, hebben we ook aandacht besteed aan dit onderwerp. In het navolgende zullen we om te beginnen voor elk van deze onderwerpende voornaamste resultaten nog eens systematisch de revue laten passeren (10.1). Daarna gaan we in op de implicaties van deze bevindingen (10.2). ... Zie: Samenvatting en discussie
  Original languageEnglish
  QualificationDoctor of Philosophy
  Supervisors/Advisors
  • Ellemers, Jo, Supervisor
  Publisher
  Publication statusPublished - 1993

  Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Criminaliteit, Preventie, Recidive
  • 1980-1990
  • 1986-1990
  • Groningen (provincie)
  • criminaliteit als sociaal probleem

  Cite this