Privaatrechtelijke aanpak woonoverlast door gemeente

  Research output: Working paperAcademic

  983 Downloads (Pure)

  Abstract

  Nederland wordt steeds asocialer. Dit is niet alleen een bekende spreuk, maar blijkt ook werkelijk het geval. Woonoverlast wordt als een steeds groter probleem ervaren. Van politiek links tot extreem rechts zoekt men op dit moment naar middelen om dit overlastprobleem aan te pakken. Veelal wordt door de politiek ingezet op het toekennen van meer bevoegdheden aan burgemeesters. Deze trend stuit echter langzamerhand op rechtsstatelijke bezwaren. Er is bovendien al een bestaande en veel eenvoudiger manier om woonoverlast te bestrijden: de gemeente faciliteert of vertegenwoordigt burgers in een civiele procedure. Het privaatrecht biedt gemeenten meer en genuanceerdere mogelijkheden dan het bestuursrecht.
  Original languageDutch
  Publishers.n.
  Number of pages9
  Publication statusPublished - 2009

  Cite this