Professioneel sportmanagement vernieuwen: praktijkgericht onderzoek naar het ontwikkelen van innovatieve managementpraktijken in de sport

Adrianus Hendrik Broeke

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

939 Downloads (Pure)

Abstract

Het beroepsdomein sportmanagement. In de loop van de vorige eeuw is de sportwereld ingrijpend veranderd. Van een lokale liefhebberij van enkele welgestelden groeide sport uit tot een steeds commerciëler georganiseerde en wereldwijd verspreide vrijetijdsindustrie. In het verlengde hiervan nam de maatschappelijke en sociaal-economische impact van het verschijnsel sport zienderogen toe. Alleen al in ons land waren er anno 2007 ruim 118.000 fte betaalde en zo’n anderhalf miljoen vrijwillige werkers actief in de bedrijfstak sport. Rondom het faciliteren van sportbeoefening en de productie en marketing van sportgerelateerde producten en diensten verrichtte een groeiend aantal ondernemers, beleidsfunctionarissen en leidinggevende managers professioneel werk. Onder de noemer sportmanagement ontwikkelde zich de afgelopen decennia in het veranderende sportlandschap langzaam maar zeker een nieuw beroepsdomein. Binnen het domein sportmanagement zijn in deze studie op basis van literatuuronderzoek vier soorten beroepspraktijken onderscheiden: twee op Anglo-Amerikaanse en twee op Rijnlands-Europese leest geschoeide managementpraktijken. In die praktijken creëren verschillende sportorganisaties waarde voor uiteenlopende belanghebbenden. Van een gemeenschappelijke beroepsidentiteit is vooralsnog geen sprake. ... Zie: Samenvatting
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • Peters, J.J, Supervisor, External person
Award date25-Mar-2010
Place of Publication[S.l.]
Publisher
Print ISBNs9789059723603
Publication statusPublished - 2010

Cite this