Profeten, Zieners en de Macht in Griekenland, Israël en het Vroegmoderne Europa

Jan N. Bremmer

Research output: Book/ReportInaugural speech

146 Downloads (Pure)

Abstract

Talloze gemeenschappen kennen profeten of zieners, termen die ik in een ruime betekenis gebruik, als aanduiding voor diegenen die een goddelijke boodschap ontvangen of interpreteren en aan hun omgeving overbrengen. Deze boodschappen hebben invloed op de samenleving en hebben dus ook rechtstreeks te maken met macht. Een aantal vragen dringt zich dienaangaande op en daarvan wil ik er hier drie in het bijzonder behandelen. Ten eerste: in welke verhouding staan deze profeten tot de heersende politieke macht; opereren zij onafhankelijk of is er een nauwe band? Ten tweede: is de invloed van profeten een constante of verandert deze met veranderingen in de politieke machtsstructuur? Ten slotte: blijft het medium hetzelfde door de tijd heen of verandert het met de ontwikkelingen in de cultuur? Ik zal mij bij de uitwerking van deze vragen concentreren op Griekenland, Israel en Europa in de vroegmoderne tijd - een keuze die ik aan het eind van mijn rede hoop te motiveren.
Original languageDutch
Publishers.n.
Number of pages32
Publication statusPublished - 1991

Cite this