Prognose toekomstig grindverbruik in Nederland

Paul Ike, Henk Luijpers

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

  94 Downloads (Pure)

  Abstract

  Voor het Nederlandse ontgrondingenbeleid is inzicht gewenst in toekomstige behoefte grind. Hiervoor worden tot op heden modellen gebruikt. De studie bevat een beschrijving en een analyse van het huidige model en de vroegere modellen. Al deze modellen blijken te kort te schieten.

  In deze studie worden alternatieve wijzen van modellering beschreven. Tevens is een materiaalstromenmodel opgesteld dat wordt gebruikt als het kader voor het nieuwe model en voor de data-analyse. Het rapport bevat een uitgebreide analyse van de beschikbare data. De verschillende tijdreeksen voor productie, gebruik, import en export grind worden beschreven. Verder worden diverse mogelijke verklarende variabelen besproken, zoals de cijfers voor de bouwproductie en de bouwinvesteringen. Vervolgens worden enkele mogelijke tijdreeksen d.m.v. multiple regressieanalyse gerelateerd aan diverse verklarende variabelen. Op statistische gronden is uiteindelijk één model voor het verbruik van grind geselecteerd. Met dit model worden vervolgens verkennende berekeningen gedaan voor de toekomstige behoefte aan grind.
  Original languageDutch
  Title of host publicationGrind in de toekomst
  EditorsP. Ike, H.M.J. Luijpers
  Place of PublicationDelft
  PublisherTH-Delft, Civiele Techniek, vakgroep Civiele Planologie
  Pages7-88
  Number of pages82
  Publication statusPublished - Dec-1982

  Publication series

  NamePublikatiereeks Civiele Planologie
  PublisherTH-Delft, Vakgroep Civiele Planologie
  Number6
  Volume1982

  Keywords

  • regressiecoëfficiënt
  • regressieanalyse
  • multiple regressieanalyse
  • grindproductie
  • grindverbruik
  • asfaltbeton
  • cementbeton
  • oppervlaktedelfsstoffen
  • correlatiecoëfficient
  • ontgrondingen
  • regressievergelijking
  • breekbgrind
  • gebroken grind
  • grove grind
  • verklarende variabelen
  • nationale rekeningen
  • bouwinvesteringen
  • bouwproductie
  • input-output tabellen
  • specifiek verbruik
  • prognosemodel
  • regressiemodel
  • procentuele mutaties

  Cite this