Prognostic value of the FUT family in acute myeloid leukemia

Yifeng Dai, Zhiheng Cheng, Yifan Pang, Yang Jiao, Tingting Qian, Liang Quan, Longzhen Cui, Yan Liu, Chaozeng Si, Jinghong Chen, Xu Ye, Jingqi Chen, Jinlong Shi, Depei Wu, Xinyou Zhang, Lin Fu*

*Corresponding author for this work

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  18 Citations (Scopus)
  127 Downloads (Pure)

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Prognostic value of the FUT family in acute myeloid leukemia'. Together they form a unique fingerprint.

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

  Medicine and Dentistry

  Immunology and Microbiology

  Keyphrases