Psychische bijwerkingsverschijnselen van multergan

Justus Verster

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

143 Downloads (Pure)

Abstract

In de inleidende hoofdstukken hebben we de vraagstelling, die de aanleiding tot dit onderzoek vormde, toegelicht. Deze luidde: 'Is met psychologische middelen op objectieve wijze vast te stellen of multergan een nadelige invloed heeft op het werk?' Met een algemene beschouwing hebben we de plaats van ons onderzoek verduidelijkt en de toegepaste methode toegelicht. De methode komt in hoofdzaak hierop neer, dat we tel kens in een klein onderzoek aile proefpersonen een serie tests lieten verrichten en vervolgens de stoffen over de proefpersonen zo verdeelden, dat elke groep proefpersonen een verschillende stof kreeg. Een der stoffen was steeds fysiologisch zout (de dummy). Na l~ i 2 uur, waarin de proefpersonen gewoonlijk naar een film gingen, werden de tests nog een of meer malen herhaald. De nadelige invloed van een middel werd bepaald door voor elk der tests de snelheidstoename van de proefpersonen die dat middel hadden gehad, te vergelijken met die van de proefpersonen met fysiologisch zout. De inleiding wordt besloten met een hoofdstuk over de opmerkzaamheid, omdat we verwachtten, dat de bijwerking, indien zij zou optreden, wei op het gebied der opmerkzaamheid zou liggen. Het onderzoek dat we hebben verricht om de gestelde vraag te kunnen beantwoorden, bestaat uit vijf gedeelten. ... Zie: Samenvatting
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Snijders, J.G., Supervisor, External person
Award date20-Feb-1967
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 1967

Cite this