Psychosociale arbeidsbelasting van ambulancemedewerkers: Een onderzoek naar de arbeidsfactoren die in relatie staan met de psychosociale arbeidsbelasting van ambulancemedewerkers en de invloed daarbij van werken op een grote of kleine ambulancepost

Jacoba Hoeksma

Research output: Book/ReportReportProfessional

1508 Downloads (Pure)

Abstract

Samenvatting Het huidige onderzoek richt zich op de vraag welke arbeidsfactoren (taakeisen, regelmogelijkheden en sociale steun)uit het Job-Demand-Control-Support Model (Karasek & Theorell, 1990) in relatie staan met de psychosociale arbeidsbelasting van ambulancemedewerkers. Ook de arbeidsfactor organisatie-grootte wordt toegevoegd als arbeidsfactor in dit onderzoek. Op basis van praktijkervaringen en literatuur is er reden om ook deze arbeidfactor te betrekken. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van secundaire data. Van 25 november 2011 tot en met 2 januari 2012 zijn onder de ambulancemedewerkers van UMCG Ambulancezorg digitale vragenlijsten afgenomen. Het betrof de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van Arbeid (Van Veldhoven et al., 2002). De vragenlijst is door 155 ambulancemedewerkers volledig ingevuld. De data zijn geanalyseerd met behulp van beschrijvende analyses en multivariate regressieanalyse. Aan de hand van de multivariate regressieanalyse is antwoord gegeven op de vooraf geformuleerde hypothesen. De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat de arbeidsfactoren taakeisen en organisatie-grootte direct in verband staan met de psychosociale arbeidsbelasting van ambulancemedewerkers. Dit betekent dat toenemende taakeisen samenhangen met een toenemende psychosociale arbeidsbelasting van ambulancemedewerkers. Dit betekent ook dat ambulancemedewerkers die werkzaam zijn op een grote ambulancepost meer psychosociale arbeidsbelasting ervaren dan ambulancemedewerkers die werkzaam zijn op een kleine ambulancepost. Voor de overige arbeidsfactoren; regelmogelijkheden en sociale steun, is geen verband gevonden met psychosociale arbeidsbelasting. Op basis van deze bevindingen zijn aanbevelingen opgesteld voor vervolgonderzoek en voor de praktijk.
Original languageDutch
Place of PublicationGroningen
Publishers.n.
Number of pages76
Publication statusPublished - 2012

Cite this