Psychosociale gevolgen van facialis paralyse

Research output: Working paperAcademic

831 Downloads (Pure)

Abstract

Het onderzoek “psychosociale gevolgen van facialis paralyse” is een empirisch onderzoek. In dit onderzoek is het fysiek, psychisch en sociaal functioneren van mensen met een facialis paralyse in kaart gebracht. Dit is gedaan door het toesturen van een enquête aan 85 patiënten. Deze patiënten zijn betrokken van de Afdeling Plastische Chirurgie van het AZG. In de enquête is gebruik gemaakt van een aantal standaard vragenlijsten die depressie, angst, zelfwaardering en sociaal functioneren meten. Verder is gevraagd naar het fysieke functioneren als gevolg van de verlamming op dit moment. Tevens is met een aantal aanvullende en open vragen een beeld gekregen van het ongemak en de vermijding van bepaaldesociale situaties en van de tevredenheid met de behandeling. De 61 geretourneerde enquêtes (respons 72%) gaven het volgende beeld: patiënten met een facialis paralyse scoren hetzelfde op de items depressie, angst, zelfwaardering en sociaal functioneren als een gezonde controlegroep. De patiënten hebben gemiddeld drie functionele klachten overgehouden aan hun facialis paralyse. De tevredenheid met de behandeling is groot tot zeer groot en 81% is van mening dat het uiterlijk erdoor verbeterd is. Wel is duidelijk dat de paralyse een grote impact op het leven van deze mensen heeft gehad. Hun leven is in de meeste gevallen ingrijpend veranderd en de patiënten worden anders benaderd door de buitenwereld. Tevens is gebleken dat 1/3 van de patiënten zichongemakkelijk voelt in bepaalde sociale situaties en deze ook probeert te vermijden. In dit onderzoek is niet duidelijk geworden waar het verschil in scores en ervaring tussen de patiënten op gebaseerd is. De invloed van de duur en ernst van de verlamming, de leeftijd en een aantal andere patiëntgebonden parameters kon niet worden aangetoond. Concluderend kan gezegd worden dat deze groep, ondanks de impact die de paralyse op hun leven heeft gehad, waarschijnlijk een copingstrategie heeft ontwikkeld die zorgdraagt voor een goed sociaal en psychisch functioneren. Voor de patiëntenbegeleiding moet aandacht besteed worden aan de groep waarvoor dit niet gelukt is. Voor vervolgonderzoek is het interessant om te bepalen welke persoonlijkheidsstructuur en copingstijlen verantwoordelijk zijn voor een goed functioneren van mensen met een facialis paralyse.
Original languageDutch
Number of pages0
Publication statusPublished - 2001

Cite this