Publieke-taakjurisprudentie in perspectief

L.D. van Kleef-Ruigrok*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

32 Downloads (Pure)

Abstract

Al geruime tijd is het bestuursrecht bekend met uitspraken waarin de bestuursrechter de aanwezigheid van ‘de publieke taak’ (strategisch) inzet als argument om bestuursrechtelijke rechtsbescherming te bieden. Directe aanleiding om in deze bijdrage de bestaande publieke-taakjurisprudentie in perspectief te plaatsen is het oordeel van de Afdeling van 14 september 2022. De Afdeling bepaalde dat het weigeren van een verzoek tot evacuatie van Afghaans personeel dat de Nederlandse militairen ondersteunde in Afghanistan een appellabel besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dit is opmerkelijk omdat de beslissing van de minister van Defensie niet op een specifieke publiekrechtelijke bevoegdheid berust. Wel was er, zo oordeelde de Afdeling, sprake van een publieke taak.
Original languageDutch
Article number61
Pages (from-to)4-12
Number of pages9
JournalTijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht
Volume2023
Issue number4
Publication statusPublished - Jun-2023

Cite this