Pyridine alcohols and thiols: Synthesis, properties and applications

Bartjan Koning

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

745 Downloads (Pure)

Abstract

Enzymen spelen in het leven van mens, dier en plant een enorm grote rol. Enzymen zijn biologische katalysatoren dwz. versnellers van (bio)chemische processen die zich in levende organismen afspelen. Enzymen zijn eiwitten die opgebouwd zijn uit aminozuren. Om meer inzicht te krijgen in de werking van enzymen worden modellen van het actieve centrum gemaakt en bestudeerd. Modellen zijn over het algemeen kleiner dan de enzymen zelf en zijn hierdoor beter te bestuderen. Ook het aanbrengen van variaties voor het regelen van de substraatelectiviteit is hierdoor vergemakkelijkt. Aan de hand van enzymmodellen is het ook mogelijk om nieuwe katalysatoren voor chemische reacties te ontwikkelen. In dit proefschrift wordt het onderzoek beschreven naar enzym modellen van alcohol dehydrogenase en naar katalysatoren op basis van pyridine die uit dit onderzoek naar voren gekomen zijn. ... Zie: Samenvatting.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • Kellogg, R.M, Supervisor, External person
Award date6-Oct-2000
Place of Publication[S.l.]
Publisher
Print ISBNs9036712866
Publication statusPublished - 2000

Cite this