Quality control of peroxisome function in Penicillium chrysogenum

Magdalena Diana Bartoszewska

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

Abstract

Aile levende organismen zijn opgebouvvd uit functionele, structurele eenheden die cellen genoemd worden. Cellen versehillen in samenstelling en morfologie, en zijn onderverdeeld in twee hoofd eategorieen; de prokaryoten (bacterien) en de eukaryoten. Belangrijkste kenmerken \\aarin de twee groepen zich van elkaar te onderseheiden is het feit dat aileen eukaryoten teen kern bevatten, \\aarin her genetisch materiaal IS opgeslagen alsmede een aantal anderespecifieke compartimenten, organellen genoemd. Met deze compartimentalisering kan de cel unieke micro-milieus creerenwaarin eellulaire proeessen enerzijds etficienter verlopen, maar anderzijds ook gescheiden zijn van andere mogelijk interferende functies (bv. de synthese en atbraak van vetzuren). De aanwezigheid en samenstelling van organellen wordl nauvvkeurig in stand gehouden in relatie tol de behoeftes voor insta'ndhouding en groei van de cel. Het moet vermeld worden dat compartimentalisering een nauwkeurige eoordinatie en interactie tussen aile eellulaire componenten en compartimenten vereist. Ook het aantal van de organellen en hun optima Ie functie wordt constant gecontroleerd en naar behoefte aangepast. Om de eel naar behoren te laten funetioneren, moeten haperende eomponenten gerepareerd of vem ijderd/vervangen worden. Om de populatie van organellen zo jong en aetief mogelijk te houden, controleert de cel de balans tussen de vorming en atbraak van deze organellen. Daamaast bevatten de meeste organellen specifieke eiwitten (gericht op zowel atbraak als reparatie) die essentieel zijn voor de kwaliteitscontrole van de eiv\ itten in deze organellen. Dit promotie onderzoek focust op de analysevan de kwaliteitseontrole van een intrigerende klasse van organellen, namelijk de peroxisomen, \vaarbij Penicillium cllI:L\ogel7l1l1l als model organisme werd gebruikt. Peroxisomen zijn opmerkelijke cellulaire componenten omdat ze een ongekende diversiteit aan funeties hebben die afhankelijk zijn van de stofhisseling van de cel.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
 • van der Klei, Ida, Supervisor
 • Veenhuis, Marten, Supervisor
Award date9-Nov-2012
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 2012

Keywords

 • Proefschriften (vorm)
 • Biosynthese
 • Fluorescentie
 • Transporteiwitten
 • Transcriptie (biochemie)
 • Homologie
 • Kwaliteitscontrole
 • Beta-lactam antibiotica
 • Genetische manipulatie
 • Penicillium chrysogenum
 • moleculaire genetica

Cite this