Realisering van het recht op onaantastbaarheid van het lichaam door middel van wetgeving

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

79 Downloads (Pure)

Abstract

Het menselijk lichaam is rechtsobject van het recht op de onaantastbaarheid van
het lichaam van mensen als rechtssubjecten en dragers van grondrechten. De
grondwetgever van 1983 en partijen bij verschillende verdragen hebben dat expliciet
onderkend. Vaak zijn (overheids)beperkingen van het vrijheidsrecht van de
onaantastbaarheid van het lichaam echter noodzakelijk ter bescherming van hetzelfde
recht of ter bevordering of bescherming van andere (grondrechtelijke)
belangen. Dergelijke (overheids)ingrepen vergen soms lastige afwegingen in heikele
dilemma’s bij controversiële en ethisch beladen vraagstukken. Interventie is
slechts mogelijk onder strikte randvoorwaarden, waaronder de aanwezigheid van
een wettelijke grondslag die voldoet aan kwaliteitseisen. In deze bijdrage onderzoek
ik nut en meerwaarde van het recht op de onaantastbaarheid van het
lichaam en de grondrechtelijke randvoorwaarden die van belang zijn bij de realisering
van het recht op de onaantastbaarheid van het lichaam, mede in het licht van
de rechtspraktijk en huidige en toekomstige dilemma’s en technologische ontwikkelingen.
Daartoe ga ik achtereenvolgens in op de (historische) achtergrond en
betekenis van het grondwettelijk grondrecht (par. 2), relevante verdragsnormen
en het leerstuk van geïnformeerde toestemming (par. 3), wetgeving ter inperking
of regulering van het grondrecht (par. 4) en enkele toekomstige ontwikkelingen
(par. 5). Daarna volgt een conclusie (par. 6).
Original languageDutch
Pages (from-to)403-418
Number of pages16
JournalRegelMaat
Volume32
Issue number6
DOIs
Publication statusPublished - 2017
Externally publishedYes

Cite this