Regional mortality in Slovakia: socioeconomic indicators and ethnicity

Katarína Rosičová

  Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

  1110 Downloads (Pure)

  Abstract

  Regionale verschillen in sterfte in Slowakije zouden de socio-economische en etnische verschillen tussen regio's kunnen weerspiegelen. Katarína Rosičová onderzocht de bijdrage van socio-economische indicatoren en het aandeel van de Roma-minderheid aan regionale sterfteverschillen naar leeftijd en geslacht. Rosičová stelt vast dat socio-economische indicatoren, zoals onderwijs, werkloosheid en armoede, aanzienlijk bijdragen aan de regionale sterfteverschillen in Slowakije. De mannelijke bevolking lijkt kwetsbaarder voor dit effect, vooral bij sterfte die verband houdt met alcoholgebruik en bij werkloosheid. Een belangrijke risicogroep voor vroegtijdige sterfte zijn de Roma die leven in nederzettingen. Voor sterfte in de eerste week na de geboorte en zuigelingensterfte is het percentage Roma de sterkste voorspeller van regionale verschillen. Onder volwassenen in de twee grootste steden van Slowakije is het percentage Roma ook de grootste voorspeller van sterfteverschillen. Het percentage mensen met een uitkering was de belangrijkste economische indicator voor sterfte voor beide geslachten in de districten en in twee tijdsperiodes die Rosičová onderzocht, 1997-1998 en 2007-2008. Rosičová stelt beleidsmaatregelen voor de verdere economische ontwikkeling van het land voor. Die zouden gericht moeten zijn op het terugdringen van sociaal-economische ongelijkheid en het aanpakken van de gezondheidsbehoeften van de meest achtergestelde groepen en gebieden. Zij pleit ook voor speciale aandacht voor de risicobevolking - vooral in de in Roma-nederzettingen - en implementatie van succesvolle strategieën en instrumenten (bijvoorbeeld de Roma mediator).
  Original languageEnglish
  QualificationDoctor of Philosophy
  Awarding Institution
  • University of Groningen
  Supervisors/Advisors
  • van Dijk, Jitze, Supervisor
  • Groothoff, Johan, Supervisor
  • Madarasová Gecková, Andrea, Supervisor
  Award date24-Jun-2013
  Place of PublicationGroningen
  Publisher
  Print ISBNs9789036760614
  Publication statusPublished - 2013

  Cite this