Registratie binnen de vrij-toegankelijke zorg

M. Rouw

Research output: Working paperAcademic

241 Downloads (Pure)

Abstract

Op 1 januari 2005 is de nieuwe Wet op de Jeugdzorg in werking getreden. De ontwikkelingen in het kader van deze wet hebben gevolgen voor de positie van de gemeente Emmen ten opzichte van de vrij-toegankelijke zorg voor jeugd van 0-23 jaar. Mede hierdoor wil de gemeente Emmen een meetinstrument ontwikkelen dat een inzicht in de cliëntstromen binnen de vrij-toegankelijke zorg voor jeugd van 0-23 jaar in Emmen mogelijk maakt en de effecten van de invoering van de Wet op de Jeugdzorg kan bepalen. Omdat registratie binnen de vrij-toegankelijke zorg een belangrijke rol speelt, wil de gemeente weten of de gegevens voor het meetinstrument kunnen worden ontleend aan de registratiesystemen van betrokken instellingen.
Original languageDutch
Number of pages0
Publication statusPublished - 2005

Cite this