Rekrutering revisited: De kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 vergeleken met 2006

G. Voerman, M. Boogers

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  287 Downloads (Pure)

  Abstract

  In 2006 is voor het eerst op structurele wijze onderzoek gedaan naar de wijze waarop de kandidaatstelling bij de politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen is verlopen en wat voor omstandigheden daarbij een rol speelden.10 In 2010 is die studie herhaald. Aan de hand van een schriftelijke en digitale enquête onder ruim 2000 plaatselijke afdelingen van de in de Tweede Kamer zitting hebbende partijen alsmede de bijna 900 in de gemeenteraden vertegenwoordigde lokale politieke groeperingen is opnieuw de rekrutering van lokale politici onderzocht. De centrale vraag in zowel 2006 als in 2010 was in welke mate partijen problemen hebben ondervonden bij de werving en selectie van kandidaatraadsleden en -wethouders,en wat hiervan de voornaamste oorzaken zijn. In dit rapport wordt hiervan verslag gedaan. Eerst zal kort de ontwikkeling van het ledental van de landelijke en lokale partijen aan de orde komen. Daarna wordt ingegaan op de mate waarin afdelingen en lokale politieke groeperingen moeilijkheden hebben ondervonden bij de kandidaatstelling, en aan welke factoren zij dat wijten. Vervolgens wordt kort ingegaan op de kandidaatstelling van vrouwen, jongeren en allochtonen. Ten slotte komt de rekrutering van wethouders aan bod. Een verantwoording van de gehanteerde onderzoeksmethoden en de respons is opgenomen in de bijlage.
  Original languageDutch
  Place of PublicationGroningen/Tilburg
  PublisherDNPP/TSPB
  Number of pages33
  Publication statusPublished - Jun-2011

  Cite this